Ulnar Sinir Sıkışmaları (Dirsek veya El Bileği)

Ulnar Sinir Tuzak Nöropatisi (Sıkışması)

Karpal tünel sendromundan sonra en sık görülen periferik sinir sıkışmasıdır. Anatomik lokalizasyonu göre, en sık dirsek bölgesinde; ikinci sıklıkta ise el bileği seviyesinde (guyon kanalı) sıkışır. Yaşlanma ile hem dirsekte hem de bilek düzeyinde ulnar nöropati görülme sıklığı artar. Dirsek düzeyinde ulnar nöropati, erkeklerde 3–8 kat daha fazla görülür.

Ulnar Sinir Sıkışması Belirtileri

Hastalar, sıklıkla 5. parmak ve 4. parmak yarısında uyuşma ve karıncalanmadan yakınırlar. Bunlara, kas güçsüzlüğü ve el becerilerinde kayıp şeklinde belirtiler eşlik edebilir. Dirsek düzeyi seviyesinde olan ulnar sinir sıkışmasında, bu belirtlere ek olarak, dirsekler üzerinde dururken veya dirsek kırıldığında şikâyetlerde artma ortaya çıkar. Hastalar, dirsek düzeyinde, yukarısında ve aşağısına yayılabilen ağrı ve hassasiyet tanımlayabilirler. Gece yakınmaları daciddi derecede rahatsız edicidir. Şiddetli ve uzun süreli olgularda, tipik olarak kasların atrofisinene bağlı pençe el deformitesi gelişebilir.

Ulnar Sinir Sıkışması Tanısı

Tanısı, hastanın şikâyetleri ile birlikte fizik muayene ile ve EMG, radyolojik incelemelerle tanı konulur.

Ulnar Sinir Sıkışması  Tedavisi

Konservatif Tedavi

Kübital tünel sendromunda hasta eğitimi ve aktivite modifikasyonu, semptomları arttırıcı hareketlerin tekrarından kaçınılması açısından oldukça önemlidir. İlk dönemde amaç, ağrı, yüklenme ve inflamasyonun azaltılmasıdır. Dirseği istirahate almak, inflamasyonu azaltıp semptomlarda azalma sağlar. Dirsek düzeyi ulnar nöropatisi olan hastalara, splint kullanımına ek olarak, lokal steroid enjeksiyonları da tedaviye ek yarar sağlamaktadır. Altı ila 12 haftalık konservatif tedaviye yanıt yoksa, progresif paralizi, uzun süreli lezyon varlığını gösteren klinik kanıtlar mevcutsa (kas atrofisi, pençe el) cerrahi tedavi düşünülmelidir

Cerrahi Tedavi

Konservatif tedaviye cevap vermeyen olgularda, cerrahi tedavi yapılır. Kübital tünel sendromu cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerin tamamında, yeterli fonksiyonel sonuçlar elde edilebilmektedir. El bileği seviyesindeki tuzaklanmalarda ise, nedene yönelik iyi sonuçlar alınabilmektedir.

Ulnar sinir sıkışması ameliyatı sonrası, 10 günlük bir el istirahatinden sonra hasta normal yaşantısına devam edebilir. Ameliyattan sonra uyuşma ve karıncalanma yakınmaları birkaç haftadan aya kadar uzayabilen periyodda düzelebilir. Ameliyattan önce ciddi yakınmaları olan hastaların yakınmaları sinir hasarının boyutuna göre,  bir miktarı kalıcı olarak devam edebilir.

Bize Ulaşın!
Yol Tarifi