Hakkımda

Op. Dr. Serdar Düzgün
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
El Cerrahisi Uzmanı

Deneyimler

 • Gata Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad
 • Gata Plastik ve Rekonstrüktif. Cerr Ad Plastik Cerr. Uz.Dr.
 • Ankara Numune Eah Plastik Cerr. Kl. Uz. Dr.
 • İstanbul Haydarpaşa Eah Plastik Cerr. Kl. Uz. Dr.

Tıbbi İlgi Alanları

 • Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi
 • Plastik Cerrahi,
 • Estetik Cerrahi,
 • Postonkolojik Meme Onarımı,
 • El Cerrahisi,
 • Yüz- Çene Cerrahisi,
 • Tümör Cerrahisi

Sertifikalar

 • Temel Mikrocerrahi
 • Deney Hayvanları
 • İleri Mikrocerrahi (Almanya/Frankfurt)
 • Temel Mikrocerrahi Kursu 2014 (Eğitmen)

Mesleki Üyelikler

 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği
 • Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • Türk El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
serdar düzgün

Araştırmalar ve Yayınlar

1: Duzgun S, Duran A, Keskin E, Yigit AK, Buyukdogan H. Chronic Boutonniere

Deformity: Cross-Lateral Band Technique Using Palmaris Longus Autograft. J Hand

Surg Am. 2017 Aug;42(8):661.e1-661.e5. doi: 10.1016/j.jhsa.2017.04.010. Epub 2017

May 11. PubMed PMID: 28501341.


2: Igde M, Yilanci S, Bali YY, Unlu RE, Duzgun S, Pekdemir I. Reconstruction of

Tissue Defects Developing After Excision of Non-Melanoma Malignant Skin Tumors in

Scalp and Forehead Regions. Turk Neurosurg. 2015;25(6):888-94. doi:

10.5137/1019-5149.JTN.11773-14.0. PubMed PMID: 26617138.


3: Duzgun S, Nisanci M, Unlu E. The effect of recombinant hirudin on rabbit ear

flaps with venous insufficiency. Indian J Plast Surg. 2014 Jan;47(1):102-8. doi:

10.4103/0970-0358.129633. PubMed PMID: 24987213; PubMed Central PMCID:

PMC4075196.


4: Düzgün S, Ozdemir A, Unlü E, Pekdemir I, Yılancı S, Alhan B. The intraneural

hemangioma of the digital nerve: case report. J Hand Microsurg. 2013

Jun;5(1):27-9. doi: 10.1007/s12593-011-0059-2. Epub 2012 Apr 19. PubMed PMID:

24426668; PubMed Central PMCID: PMC3650168.


5: Düzgün S, Pekdemir I, Yılancı S, Balı YY, Sıngın S, Tapan M. A cutaneous

angiosarcoma arising from the rhinophyma. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2013

Nov-Dec;23(6):344-7. doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.35556. PubMed PMID: 24283810.


6: Duzgun S, Unlu E, Bali Y. A new facial artery free-style perforator flap and

conchal cartilage graft for one-step reconstruction of the alar defects. J

Craniofac Surg. 2013 Nov;24(6):2053-5. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182a1498b. PubMed

PMID: 24220404.


7: Ozturk S, Zor F, Coskun U, Gul D, Duzgun S, Sengezer M. Situs inversus totalis

with accompanying craniodiaphysial dysplasia: a new syndrome? J Craniofac Surg.

2004 Sep;15(5):865-9. PubMed PMID: 15346034.


8: Serdar Düzgün, Alpay Duran SEVERE HAND INJURIES CAUSED BY A MOLE GUN Turkish journal of plastic surg.2017; 25(3)


9: Gafuroğlu, Tuba Ümit; Taşdelen, Özlem Yılmaz; Eser, Filiz; Düzgün, Serdar; Kadan, Elçin; Duran, Semra; Özkurt, Bülent Palmar-Plantar Fibromatosis and Knuckle Pads Associated with Alcohol Consumption. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences 2016, Vol. 19 Issue 1, p50-54. 5p.


10: Serdar DÜZGÜN, Erkin ÜNLÜ, Mustafa DEVECİ, Cihan HASÇİÇEK, Yağmur BALİ

Skalp Rekonstrüksiyonunda Klinik Tecrübelerimiz ,Türk Nöroşirürji Dergisi, 2012, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-102


11: Dr. Serdar DÜZGÜN, Dr. İlhan PEKDEMİR, Dr. Sedat YILANCI, Dr. Ramazan Erkin ÜNLÜ, Dr. Mustafa DEVECİ, Dr. Sinem SINGIN, Dr. Yağmur BALİ

MANDİBULA KIRIKLARINDA KLİNİK DENEYİMLERİMİZ: 412 OLGUNUN SUNUMU,  Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2012; 11(3), 37-39


12: Serdar DÜZGÜN, MD; Erkin ÜNLÜ, MD; İlhan PEKDEMIR, MD; Sedat YILANCI, MD; Ramazan Erkin ÜNLÜ, MD,

ALT DUDAK SCC Lİ HASTALARDA TANI VE TEDAVİ 5 YILLIK DENEYİM (78 HASTA) VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2013; 12(2), 26-31


13: Serdar DÜZGÜN, Bülent ÖZKURT, Deniz ÇANKAYA, Erkin ÜNLÜ, Sinem SINGIN, A. Yalçın TABAK,

Management of Metacarpal and Phalangeal Fractures in Hand Injuries, Eurupean Journal of Surgical Sciences, 2013;4(2):55-61


14: Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Yalçın Külahçı, Serdar Düzgün, Mustafa Şengezer,

Boutonniere deformitesi onarımında Ekstansör tenotomi Sonuçlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2005; 13 (2), 108-113


15: Serdar Düzgün, İlhan Pekdemir, Erkin Ünlü, Yağmur Y. Bali, Mustafa Deveci

Posttravmatik Mandibula Osteomyelitlerinde Tedavi Yaklaşımlarımız, KBB ve BBC Dergisi, 2012; 20 (2)


16: Çiğdem DEMİROĞLU, Serdar DÜZGÜN, Abbas AHMEDLİ, Murat İĞDE, Ramazan Erkin ÜNLÜ, Dürdane KESKİN, Necip Cihan HASÇİÇEK

Mandibular Osteosarcoma with a Preliminary Diagnosis of Ossifying Fibroma: Case Report; Eur J Surg Sci 2014;5 (1):31-35


Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri ve Posterler


 1. OP-072

Diyabetik Ayakta Klinik Yaklaşımlarımız

Dr. Sedat Yılancı, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Serdar Düzgün, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Necip Cihan Hasçiçek, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Mehmet Tapan, Dr. Alper Burak Uslu, Dr. Mustafa Deveci, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Kurultayı 31 Ekim- 4 Kasım 2012


 1. OP-157

Serbest Fibula Osseokutan Flep Kaldırma Tekniği: Yeni Cerrahi Yaklaşım

Dr. Serdar Düzgün, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Mehmet Tapan, Dr. Mustafa Deveci, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Kurultayı 31 Ekim- 4 Kasım 2012


 1. PP-041

Eş Zamanlı Serbest Fibula Osseokutan Flebi Ve Temporomandibular Eklem Protezi ile Mandibula ve Temporomandibular Eklem Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu

Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Burak Alhan, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sedat Yılancı, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14 – 18 Eylül 2011


 1. PP-073

Rinofima Zemininde Kutanöz Anjiosarkom:Olgu Sunumu

Dr. Ilhan Pekdemir, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Burak Alhan, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14 – 18 Eylül 2011


 1. PP-127

Atipik Yerleşimli Tendon Kılıfının Fibromu:Olgu Sunumu

Dr. Sinem Sıngın, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Burak Alhan, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14 – 18 Eylül 2011


 1. PP-128

Bilateral Simfalanjizm ve Tetik Parmak Birlikteliği: Olgu Sunumu

Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Burak Alhan, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğimizin 33. Ulusal Kurultayı 14 – 18 Eylül 2011


 1. PP-157

İnferior Dermaglanduler Pedikül Teknikle Meme Redüksiyonuna Yeni Yaklaşım Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Burak Alhan, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14 – 18 Eylül 2011


 1. OP-135

Alt Dudak Skuamöz Hücreli Kanserlerde 138 Hastanın Retrospektif Analizi         Dr. Serdar Düzgün, Dr. Ilhan Pekdemir, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Burak Alhan, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14 – 18 Eylül 2011


 1. OP-165

Malign Melanom Evrelendirilmesinde Lenfosintigrafi Ve Ultrasonagrafinin Karşılaştırılması

Dr. Burak Alhan, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Sedat Yılancı, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14 – 18 Eylül 2011


 1. PP-039

Kseroderma Pigmentozum Tanılı Hastada Dudakta Eş Zamanlı Malign Melanom Ve Bazal Hücreli Kanser:Olgu Sunumu

Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Burak Alhan, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan , Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14 – 18 Eylül 2011


 1. PP-040

Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen Orta Yüz Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu

Dr. Sedat Yılancı, Dr. Burak Alhan, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14 – 18 Eylül 2011


 1. 80

Protamin Sülfat Uygulamasına Bağlı Serbest Flep Pedikülünün Akut Trombozu

Alper Burak Uslu, Sinem Sıngın, Serdar Düzgün, Mehmet Tapan, Yağmur Yaprak Balı, Hasan Murat Ergani, Ramazan Erkin Ünlü
Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 15-18 mayıs 2014


 1. S115

Burun Alar Bölge Defektlerinin Tek Aşamalı Rrekonstrüksiyonunda

Serbest Stil Fasiyal Arter Perforatör Flep Kullanımı

 Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Yağmur Yaprak Balı, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P041

Skalp Rekonstrüksiyonunda Tecrübelerimiz

Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Necip Cihan Hasçiçek, Yağmur Yaprak Balı, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P045

Tempromandibular Eklem Ankilozunda Protez Uygulaması

 Murat İğde, Çiğdem Demiroğlu, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Sedat Yılancı, Alper Burak Uslu, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P047

Mandibula Defektlerinde Kurtarıcı Cerrahi Olarak Pektoral Flep

Sinem Sıngın, Ali Rıza Yıldırım, Serdar Düzgün, Dürdane Keskin, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Murat İğde, Mehmet Hakan Bulam, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P065

Burun Tip Defektlerinde Rintala Flebi Modifikasyonu Kullanılması 

Sedat Yılancı, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Serdar Düzgün, Murat İğde, Cihan Hasçiçek, Mehmet Onur Öztürk, Asude Köksal, Ali Rıza Yıldırım, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013 


 1. P074

Kohlear İmplant Ekspozisyonu Rekonstrüksiyonu 

İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Dürdane Keskin, Sinem Sıngın, Alper Burak Uslu, Mehmet Tapan, Murat İğde, Serdar Düzgün, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013 


 1. P090

Alt Dudak Rekonstrüksiyonunda Radial Ön Kol Flebi ve PL Tendon Askısı 

Sinem Sıngın, Ramazan Erkin Ünlü, Dürdane Keskin, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Murat İğde, Serdar Düzgün, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P108

Submental Alandan Submandibular Alana Uzanan Lipom Olgusu

Asude Köksal, Sedar Düzgün, Murat İğde, Ali Rıza Yıldırım, Mehmet Onur Öztürk, Necip Cihan Hasçiçek, Sedat Yılancı, Çiğdem Demiroğlu, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P159

Alt Dudak Defektlerinin Rekonstruksiyonunda Modifiye Lateral İnsizyon 

Cihan Necip Hasçiçek, Serdar Düzgün, Murat İğde, Mehmet Onur Öztürk, Asude Köksal, Ali Rıza Yıldırım, Sedat Yılancı, Çiğdem Demiroğlu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P172

Medial Kantal Bölge Deri Tümörlerinde Tecrübelerimiz 

İlhan Pekdemir, Dürdane Keskin, Sedat Yılancı, Yağmur Yaprak Balı, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Serdar Düzgün, Murat İğde, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P200

Opere Yarık Dudak Deformitelerine Klinik Yaklaşımlarımız 

Serdar Düzgün, Asude Köksal, Çiğdem Demiroğlu, Sedat Yılancı, Ali Rıza Yıldırım, Mehmet Onur Öztürk, Necip Cihan Hasçiçek, Murat İğde, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P222

Kemikli Littler Flebi -Vaka Sunumu 

Ramazan Erkin Ünlü, İlhan Pekdemir, Sedat Yılancı, Serdar Düzgün, Yağmur Yaprak Balı, Murat İğde, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P230

Ön Kolda Subtotal Amputasyonu Olan Hastada Serbest Fibula Flebi ile

Rekonstrüksiyon Deneyimimiz 

Mehmet Tapan, Sinem Sıngın, Alper Burak Uslu, Dürdüne Keskin, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Murat İğde, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P275

Parmak Defektlerinde Heterodijital Nörovasküler Ada Flebi ile Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz 

Ramazan Erkin Ünlü, Ali Rıza Yıldırım, Mehmet Tapan, Sinem Sıngın, Alper Burak Uslu, Mehmet Onur Öztürk, Asude Köksal, Serdar Düzgün, Murat İğde, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P287

İnterpolasyon Flebi Ayırma Protokolü 

Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Sinem Sıngın, Yağmur Yaprak Balı, Dürdane Keskin, İlhan Pekdemir, Murat İğde, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P291

Üst Ekstremite PIP eklem patolojilerinde eksternal dinamik fiksasyon uygulamalarında klinik tecrübelerimiz ve fizik tedavi protokolümüz 

Mehmet Onur Öztürk, Murat İğde, Çiğdem Demiroğlu, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Ali Rıza Yıldırım, Asude Köksal, Necip Cihan Hasçiçek, Sedat Yılancı, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P326

Superfisiyel Temporal Fasiyal Osseoz Flebin Yarık Damakta Kullanımı 

Murat İğde, Sedat Yılancı, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P334

Hemifasyal mikrozomili bir olguda fasyal rekonstrüksiyon ve mandibular

osteodistraksiyon:Olgu Sunumu 

Murat İğde, Mehmet Onur Öztürk, Serdar Düzgün, Sedat Yılancı, Necip Cihan Hasçiçek, Ali Rıza Yıldırım, Asude Köksal, Çiğdem Demiroğlu, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P335

Orbita Taban Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Otogreftlerin ve Alloplastik

Materyallerin Postoperatif Sonuçlarının Karşılaştırılması

Çiğdem Demiroğlu, Ramazan Erkin Ünlü, Necip Cihan Hasçiçek, Durdane Keskin, Asude Köksal, Mehmet Onur Öztürk, Ali Rıza Yıldırım, Serdar Düzgün, Murat İğde, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P353

Orbita fraktürlerinde ektropiyona profilaktik ‘Modifiye simple kantopeksi’ Uygulanması 

Dürdane Keskin, Mehmet Onur Öztürk, Serdar Düzgün, İlhan Pekdemir, Sinem Sıngın, Yağmur Yaprak Bali, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P368

Yanığa sekonder meme ucu –areola deformiteleri rekonstrüksiyonu; vaka Serisi

Serdar Düzgün, Dürdane Keskin, Çiğdem Demiroğlu, Yağmur Yaprak Bali, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P398

Vajinal Agenezi ve Rekonstüksiyon Seçenekleri – Klinik Deneyimlerimiz 

Yağmur Yaprak Balı, Murat İğde, İlhan Pekdemir, Sinem Sıngın, Dürdane Keskin, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Serdar Düzgün, Mehmet Hakan Bulam, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 1. P454

Nörofibromatozisli Hastada Gluteal Pleksiform Nörofibrom (Sheep Ass) 

Alper Burak Uslu, Sedat Yılancı, Sinem Sıngın, Yağmur Yaprak Balı, Dürdane Keskin, İlhan

Pekdemir, Murat İğde, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013


 

Bize Ulaşın!
Yol Tarifi