Kafa, Yüz Şekil Bozuklukları

Kafa, Yüz Şekil Bozuklukları

Kafa, yüz, şekil bozuklukları toplumumuzda var olan normal şekil ve yapıdan farklı bir şekilde olma anlamına geliyor. Bunlar doğumsal da olabilir, sonradan kaza ya da kanser cerrahisi gibi bir takım işlemler sonrasında ortaya çıkabilir. Bu şekil bozuklukları yaşa göre, doğumsal olup olmamasına göre ve kişinin yaşadığı süreç boyunca karşılaşacağı travmalara bağlı ortaya çıkan bir takım bozukluklardır.

Yüz Şekil Bozuklukları Doğumsal Olarak Meydana Gelir mi?

Evet, büyük bir çoğunluğu da öyle doğumsal olarak meydana gelir ve bunlar zaten doğumun erken zamanlarında fark edilen bozukluklardır bir kısmı. Kafa kemiklerinin erken kaynaması anlamına gelir anne karnındayken erken kaynar ve beyin gelişmek isterken, kemiğin erken kaynamasına bağlı olarak kafanın şeklinde bozukluğa, alışılmışın dışında bir kafa şekline yol açar. Bunlar doğumsal olanlardır. Ve erken dönemde de daha çocuğun beyin gelişimi, kafa gelişimi tamamlanmadan tercihen 6 ay ya da 1 yaş civarında en geç bu düzeltilmeli ki sadece estetik olarak düzeltmek değil aynı zamanda bu şekil bozukluğu uzun vadede çocuğun zeka durumu, görmesi, koku alması gibi bir takım fonksiyonlarında kayıplara yol açabiliyor. Onun için bunlar düzeltilebilir sorunlardır. Ve zamanında yapılmalıdır yoksa onun dışında fonksiyon kayıpları olursa olay estetikten öte bir de fonksiyon kayıpları; çocuğun emsallerinden zeka olarak geri kalması, okul başarısının düşük olması, toplumda sosyal olarak itilmesi, dışlanması ya da espri ya da alay konusu olmasına yol açabilir. Bunlara neden olmamak için bu tedavi uygun ve erken dönemde yapılmalıdır.

Kaza Sonrası, Yüz ve Kafada Meydana Gelen Bozukluklar Düzeltilebilir mi?

Plastik cerrahinin önemli alanlarından biridir; bildiğiniz gibi adımızda plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi olarak geçmektedir, bizim adımızın açılımı. Rekonstrüksiyon dediğimiz olay, yeniden yapılandırma, yapma, düzeltme anlamına gelmektedir. Kanser cerrahisi ya da ciddi travma ve kazalar, iş kazaları, trafik kazaları sonucunda insanlarda ciddi kemik kayıpları ya da kırıkları, parçalanmaları meydana gelmekte, bunlar da kafa ve yüzde ciddi şekilde bozukluklarına yol açmaktadır. Bunlar da olayın içeriği ve kapsadığı yaralanma biçimine göre plastik cerrahi önderliğinde bazı dönemlerde başka kliniklerin katıldığı bir ekip çalışması şeklinde bu her türlü şekil bozuklukları ya da olayların her biri teker teker tedavi edilebilmektedir. Ve bu plastik cerrahinin temel alanlarından birisidir. Tabi yaranın biçimi, tedavinin biçimini ve içeriğini değiştirmektedir ama genel olarak söylemek gerekirse farklı kliniklerin de katıldığı bir ortak çalışma şeklinde bu tür her türlü şekil ve kafa bozuklukları, yüzde, kafa kemiklerinde olan bozukluklar düzeltilebilmektedir.

Doğumsal Kafa, Yüz Şekil Bozuklukları Ne Şekilde Tedavi Edilir?

Direkt bir tedavi protokolü söylemek zordur. Bu, şekil bozukluğunun nerede olduğu, boyutunun ne olduğu, hangi doku ya da organlarla ilişkili olduğu ile ilgili bir sorundur. Ona göre tedavinin biçimi ve içeriği değişmektedir. Şöyle örnek verelim: Eğer kafa, şekil bozukluğuysa, yüzünde yoksa, doğal olarak beyin cerrahlarının da katıldığı bir ortak ameliyatla, bizim de onlarla ortak yaptığımız bir ameliyatla kafa tasındaki bu şekil bozukluğu açılarak, düzeltilerek yapılan bir prosedür ve işlem. Ama bu bozukluk yüzü de etkilediyse, yüzde de bunda devam eden, eşlik eden bir sorun varsa, o zaman onların da aynı seansta ya da sonraki izleyen seanslardan tedavisinin yapılması gerekiyor. Her hasta için geçerli bir reçete ya da formül söylemek doğru değil. Çünkü herkesteki anomali ya da bozukluk aynı değil. Dolayısıyla tedavisi de içeriği de değişmektedir. Hepsi tedavi edilebilir ama duruma göre ve içeriğine göre değişmektedir.

Bize Ulaşın!
Yol Tarifi