Sindaktili

Sindaktili Nedir?

Sindaktili doğuştan el yada ayak parmaklarının yapışık olması durumuna denir. Elde görülen doğumsal anormalliklerin en sık olanıdır. Görülme sıklığı iki bin canlı doğumda birdir. %50 oranında iki elde birlikte görülür. En sık orta parmak ile yüzük parmak arasında görülür. Tamamen yapışık olabilecekleri gibi sadece ciltleri bir arada olabilir.

Sindaktililer  genel anlamda basit ve komplike olarak ikiye ayrılırlar. Basit sindaktililerde yapışıklık sadece deri seviyesindedir. Kemiklerde ve tendonlarda herhangi bir sorun yoktur. Parmak hareketleri tamdır. Komplike sindaktililerde cilt dışında özellikle kemiklerde değişik derecelerde birleşmeler vardır. Ciddi olgularda damar ve sinirlerle ilgili sorunlar da olabilir.

Sindaktili Tedavisi

Sindaktililerin tedavisi cerrahidir. Ameliyat için en uygun zaman hastanın durumuna göre belirlenir. Eğer yapışık olan parmaklar birbirlerinin hareketlerine ve özellikle büyümelerine engel olmuyorlarsa 1,5 yaşına kadar beklenir. Bu beklemenin temel nedeni hastanın genel anestezi alacak olmasındandır. Eğer parmakların yapışıklıkları birbirlerinin büyümesine engel oluyorsa, eksenlerinde eğilmelere neden oluyorsa ve işaret parmağının bağımsız hareketleri engelleniyor ise beklemeden ameliyat edilmelidir. Başparmak yapışıklıklarında çok daha erken hareket edilmelidir. Ameliyatların 2,5 yaşına kadar tamamlanması tercih edilir. Birden fazla yapışıklık olduğunda tüm parmakların bir seferde ayrılması ciddi sorunlara yol açabilir. Parmaklar kademeli olarak ayrılmalıdır. Ameliyatta parmaklar arasındaki deri eksiğini doldurmak için kasıktan deri yaması alınması gerekebilir. Ameliyatla parmaklar sinir ve damarsal bütünlükleri korunarak fonksiyonel olarak birbirinden ayrılır. Ancak tedavide amaç sadece yapışıklığın açılması değildir; bununla beraber başka önemli noktalar da vardır. Tüm bu önemli noktalara dikkat edilmesi ile en başarılı sonuçlar ortaya çıkacaktır. İki parmak arasının deri yaması ile değil olabildiğince o bölgenin normal derisi ile onarılması, zig-zag şekilli kesiler planlanarak oluşacak ameliyat izlerinin, parmakların gelişimi sırasında oluşabilecek şekil bozukluklarının ve çekilmelerin (kontraktür) önlenmesi, normal deri ile örtülemeyecek kısımların, deri yaması (greft) ile kapatılması, tırnak yapılarının korunması ve eğer mevcut ise kemik şekil bozukluklarının düzeltilmesi gereklidir. El 10 gün alçı atelde tutulur.

Bize Ulaşın!
Yol Tarifi